Mijn Blog

Mijn Blog

Schrijven, lezen en denken

Doe het!

We zijn een zakje lucht (gedicht)

SchrijvenPosted by Leo Besouw 20 Jan, 2014 09:51:57

We zijn een zakje lucht (gedicht)

We zijn een zakje lucht,

zonder dat geen klucht

geen zuchten over luchten,

geen geklaag – geen stuk in de kraag,

geen beweging in ons gemoed

geen oordeel over hoe 't moet,

geen gezang uit onze kelen,

geen ijdelheid om te kwelen,

leger leegte dan de lucht

zijn wij zonder dat zakje lucht

wat ons van binnen vult

met levenslucht

tot aan de laatste zucht.

Leo Besouw  • Comments(0)//blog.leobesouw.nl/#post196

Missie Berlijn (boekbespreking)

SchrijvenPosted by Leo Besouw 16 Jan, 2014 11:45:06

Missie Berlijn (boekbespreking)

Op 10 januari 1934 werd Marinus van der Lubbe in Leipzig onthoofd. Zo staat op de achterflap van het boek “Missie Berlijn, In het voetspoor van Marinus van der Lubbe”. Het boek is uitgekomen en gepresenteerd op 9 januari 2014. Het boek bevat 220 pagina's, het is een roman, en uitgegeven door uitgeverij Gopher. Ik was bij de presentatie op het van der Lubbehof in Leiden en daarna op de nabijgelegen Bibliotheek.

Inmiddels heb ik het boek gelezen. Wat is nu mijn leeservaring geweest? Ik vond het tamelijk adembenemend zoals die Nederlandse jongeman in 1932-1934 (geboren in 1909) zijn korte leven heeft beleefd en beleefd zou kunnen hebben, want het is een roman. Maar wel voor wat betreft vooral de geschiedenis van zijn brandstichting van de Rijksdag in Berlijn, zijn procesgang en veroordeling en onthoofding door het naziregiem nauwkeurig volgens de feiten. Boeiender echter is de zoektocht door de schrijver naar de persoon van Marinus, vormgegeven in de zoektocht van Ernst, die in de recente tijd op zoek gaat naar zijn en Marinus' wortels en liefdes.

Dat leidt tot mooie karakter- en gevoelsbeschrijvingen, hoe onder meer Rinus met zijn beperkte zicht (75 %) “begon te hunkeren naar haar (Zizi 's) donkere sprankelogen...” (pagina 65). Heel fysiek, heel lichamelijk beschreven de (fictionele) liefde tussen Zizi en Rinus, bijvoorbeeld: “Ze wàs hun tongen, ze wàs zijn ritmisch geslacht in haar.”(pagina 79). Naast de goed gedocumenteerde rechtsgang, en bijvoorbeeld een deel uit het psychiatrisch eindrapport voor de rechtbank door Bonhoeffer en Zutt, levendige beschrijvingen van gevoelens van de verlatenheid van Marinus. En de tocht van Ernst naar Berlijn en Leipzig, het is alsof je er zelf bij bent.

Ook door (fictionele) brieven van Zizi aan Marinus en van Rinus aan Zizi: heel mooi ingebed in het verhaal, word je meegesleept in deze bijzondere geschiedenis, waarin de liefde(s) van Ernst én van Marinus vele en wrede gezichten heeft. Ook de oorlog heeft vele gezichten, vroege zoals in dit boek, rijpe en woedende, zoals in het boek “10 mei 1940”, ook van George Knottnerus, en rijpe en nageboorte, zoals in mijn boek “Noorderdorp”.

Een prachtig en vlot geschreven verhaal, enerzijds berustend op harde historische feiten, anderzijds op een zoektocht naar diepste gevoelens en twijfels over wat te doen/ gedaan bij vragen van liefde en medemenselijkheid en het onrecht wat dat aangedaan kan worden. Zoek verder op www.gopher.nl en maak dit verhaal mee!

Leo Besouw  • Comments(0)//blog.leobesouw.nl/#post195

Opgewekt groen (gedicht)

SchrijvenPosted by Leo Besouw 13 Jan, 2014 09:16:10

Opgewekt groen (gedicht)

Groen opgewekt

groen label verstrekt

opgewekt van geest:

groen gezien: het meest

groen in d'aderen:

vroeger gewoon voor de vaderen,

groen als 't gras,

groen zelfs nu 't gas,

groene stroom: 't is een droom,

't zonnepaneel:

't scheelt merakels veel,

de rekening zakt en zakt

en 't is niet eens bekakt(ig)

streven: je hoeft er niet

eens linksig voor te wezen,

groenig keurmerk:

het is geen zeurmerk:

je moet erbij dus wezen!

Leo Besouw  • Comments(0)//blog.leobesouw.nl/#post194

Erik of het klein insectenboek (boekbespreking)

SchrijvenPosted by Leo Besouw 10 Jan, 2014 10:13:39

Erik of het klein insectenboek (boekbespreking)

Godfried Bomans, zoals ik hem kende, dat beeld rijst voor mij op als ik het boekje van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (2013) las: “Erik of het klein insectenboek”, met een voorwoord door Philip Freriks, een lofrede door Midas Dekkers, en verschillende voorwoorden en een ten geleide bij diverse drukken, van Godfried Bomans zelf, als toegift (Eerste druk 1940).

Maar ik heb hem beter leren kennen, als de man die (in 1946) de (toen negen miljoen) insecten in Nederland met profetische en milde maar ook genadeloze inslag op de korrel nam, in het vizier, mensen dus van “de Lijst” van zijn schilderij waarover de kleine jongen droomt op zijn slaapkamertje, in het echt dus over “Grote Insecten” ( pagina 132).

In alle bescheidenheid creëert Godfried een beeld van een samenleving met bijzonder menselijke trekken, in goed- en slechtheid, in het najagen van “honing”, de beredenerende mens die te weinig ruimte laat voor intuïtie, die meegesleept wordt door heersende waan-werkelijkheden. Profetisch ook, want wat hij schreef in 1939 en in 1940 verscheen, roept op de latere bladzijden, op pagina 117 (van de in totaal 139), het beeld op van het begin van de oorlogsjaren in 1940, voor de goede verstaander: “… mannetjes mieren... als ze er geweest waren, zouden ze stellig tot de laatste man gevallen zijn (applaus)... aan de vreselijke slag tegen de grasmieren, in de lente van dat jaar... “ ( het is dan 1940?).

Op pagina 120 verklaart een grijze werkmier op plechtige toon in een toespraak dat hij gelooft dat de kleine Erik, zo klein als de mier, “een geheim verbergt”. En even verder , gissend naar de afkomst van Erik Pinksterblom, stelt de werkmier “Misschien kunnen wij hem helpen? ...En als er gevochten moet worden: ik stel mijn angel beschikbaar! “ Dan barstte er een oorlogslied los.: … en wie een angel bezat had de hand aan het gevest geslagen.”... En op pagina 125-126 : “de ongelijke strijd duurde slechts kort... er... gonsde een hoog toornig gezoem door de lucht...” Na een oorverdovend gegons... was het een verschrikkelijk gevecht.. maar een straal scherp en bijtend vocht recht in het gezicht bracht hem terug in bed, in zijn eigen kamer, met beide vuisten zijn ogen uitwrijvend.”

De erna volgende voorwoorden maken duidelijk dat sommige insectologen hem kennelijk niet hebben begrepen, en dat beschrijft hij op zijn typische Godfried Bomans- manier. Voortreffelijk!

Leo Besouw  • Comments(0)//blog.leobesouw.nl/#post193

Vertrekpunt (gedicht)

SchrijvenPosted by Leo Besouw 06 Jan, 2014 09:56:32

Vertrekpunt (gedicht)

Als doen wat je kunt

vertrekpunt is,

is er weinig mis,

kun je zeggen,

maar na enig overleggen

met jezelf of menig ander

is het toch een bron van zorg

wat 't is, de beste borg,

voor wat er voor de ogen kwam:

is 't voor nu, of ook voor later,

hoe wordt de daad geen kat

in de zak, of flater,

hoe te bereiken wat we

willen ijken, wie geeft ons raad

bij de penibele daad

die verder kan strekken

dan in de verbeelding

van dwazen en gekken?

Leo Besouw  • Comments(0)//blog.leobesouw.nl/#post192

Sterf... (gedicht)

SchrijvenPosted by Leo Besouw 30 Dec, 2013 10:48:45

Sterf... (gedicht)

Sterf op 't erf

van je ouder,

met wie je stond

schouder aan schouder,

met vereelte handen,

verrotte tanden

die maalden het dagelijks brood,

de ogen die staarden

in dezelfde sloot

van gedachten en krachten

die je omringden

van zin en leven

in 't ondermaanse gegeven.

Leo Besouw  • Comments(0)//blog.leobesouw.nl/#post191

Muzen (gedicht)

SchrijvenPosted by Leo Besouw 18 Dec, 2013 13:37:49

Muzen (gedicht)

Zingen, dansen en poëzie

dat is zoals ik het leven zie:

zonder dat is het altijd wat,

van traan tot kramp

van helling tot ramp.

Zingen, dansen en poëzie

al deze drie verbinden

het zoeken van de ziel

wat anders niet te achterhalen viel:

de zin van ons bestaan,

het waarom van ons voortgaan –

de weg van het tasten

naar gloed en vuur,

het doorbreken van de muur

van stilstaan, trillen, beven:

zin beléven aan 't leven!

Leo Besouw  • Comments(0)//blog.leobesouw.nl/#post190

Serieverwekkers (gedicht)

SchrijvenPosted by Leo Besouw 16 Dec, 2013 09:50:23

Serieverwekkers (gedicht)

Series verwekken,

iedereen doet het:

BMW begon ermee,

Philips volgde, snel, gedwee:

series tandenborstels

series vertellingen

series kwellingen

bij tandartsen, series

opwellingen bij schrijvers

en dichters, bij vredestichters,

bij oorlogszuchtigen,

de kanonnen, de vliegtuigen,

de typen bommen.

Series postzegels –

series egels – door de Schepper,

series vliegenmeppers,

series apen groeiden voort,

series mensen, ook al,

zoals het hoort,

en dan nog het heelal

met vele nevels,

vele zonnen, vele manen,

we mogen ons wanen

in 'n oneindig heelal,

maar is er ook een eindknal?

Leo Besouw  • Comments(0)//blog.leobesouw.nl/#post189
« PreviousNext »