Mijn Blog

Mijn Blog

Schrijven, lezen en denken

Doe het!

Missie Berlijn (boekbespreking)

SchrijvenPosted by Leo Besouw 16 Jan, 2014 11:45:06

Missie Berlijn (boekbespreking)

Op 10 januari 1934 werd Marinus van der Lubbe in Leipzig onthoofd. Zo staat op de achterflap van het boek “Missie Berlijn, In het voetspoor van Marinus van der Lubbe”. Het boek is uitgekomen en gepresenteerd op 9 januari 2014. Het boek bevat 220 pagina's, het is een roman, en uitgegeven door uitgeverij Gopher. Ik was bij de presentatie op het van der Lubbehof in Leiden en daarna op de nabijgelegen Bibliotheek.

Inmiddels heb ik het boek gelezen. Wat is nu mijn leeservaring geweest? Ik vond het tamelijk adembenemend zoals die Nederlandse jongeman in 1932-1934 (geboren in 1909) zijn korte leven heeft beleefd en beleefd zou kunnen hebben, want het is een roman. Maar wel voor wat betreft vooral de geschiedenis van zijn brandstichting van de Rijksdag in Berlijn, zijn procesgang en veroordeling en onthoofding door het naziregiem nauwkeurig volgens de feiten. Boeiender echter is de zoektocht door de schrijver naar de persoon van Marinus, vormgegeven in de zoektocht van Ernst, die in de recente tijd op zoek gaat naar zijn en Marinus' wortels en liefdes.

Dat leidt tot mooie karakter- en gevoelsbeschrijvingen, hoe onder meer Rinus met zijn beperkte zicht (75 %) “begon te hunkeren naar haar (Zizi 's) donkere sprankelogen...” (pagina 65). Heel fysiek, heel lichamelijk beschreven de (fictionele) liefde tussen Zizi en Rinus, bijvoorbeeld: “Ze wàs hun tongen, ze wàs zijn ritmisch geslacht in haar.”(pagina 79). Naast de goed gedocumenteerde rechtsgang, en bijvoorbeeld een deel uit het psychiatrisch eindrapport voor de rechtbank door Bonhoeffer en Zutt, levendige beschrijvingen van gevoelens van de verlatenheid van Marinus. En de tocht van Ernst naar Berlijn en Leipzig, het is alsof je er zelf bij bent.

Ook door (fictionele) brieven van Zizi aan Marinus en van Rinus aan Zizi: heel mooi ingebed in het verhaal, word je meegesleept in deze bijzondere geschiedenis, waarin de liefde(s) van Ernst én van Marinus vele en wrede gezichten heeft. Ook de oorlog heeft vele gezichten, vroege zoals in dit boek, rijpe en woedende, zoals in het boek “10 mei 1940”, ook van George Knottnerus, en rijpe en nageboorte, zoals in mijn boek “Noorderdorp”.

Een prachtig en vlot geschreven verhaal, enerzijds berustend op harde historische feiten, anderzijds op een zoektocht naar diepste gevoelens en twijfels over wat te doen/ gedaan bij vragen van liefde en medemenselijkheid en het onrecht wat dat aangedaan kan worden. Zoek verder op www.gopher.nl en maak dit verhaal mee!

Leo Besouw  • Comments(0)//blog.leobesouw.nl/#post195